Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec października wyniósł 98.272 mln euro. (PAP Biznes)