Elemental miał 7,87 mln zł zysku netto, 14,83 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Elemental Holding odnotował 7,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,83 mln zł wobec 12,46 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za III kwartał br. wyniósł 17,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,86 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 339,77 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 23,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 243,98 mln zł w porównaniu z 1 020,58 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2018 r. wyniosła 5,19 mln zł wobec 7,77 mln zł straty rok wcześniej.

"Elemental ma silne fundamenty - zarówno w Polsce, jak i w Europie. Partnerzy na całym świecie doceniają jakość naszego recyklingu. W naszym przekonaniu, możemy być ważnym graczem w światowej czołówce i uczestniczyć w konsolidacji branży. Jestem przekonany, że takie perspektywy są dostrzegane zarówno przez naszych klientów, jak i w końcu zostaną dostrzeżone przez rynek finansowy w Polsce. Recykling - zwłaszcza w obszarze sprzętu chłodniczego, elektronicznego i katalizatorów ma przed sobą wiele lat wzrostu - to pokazuje, jakie mamy możliwości w długiej perspektywie" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

W listopadzie 2018 Elemental Holding podpisał 3 listy intencyjne w sprawie sprzedaży zdolności produkcyjnych nowej fabryki do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu sprzętu chłodniczego. Spółka rozważa budowę nowej fabryki o rocznej zdolności około 30 tys. ton. Listy intencyjne zostały zawarte z wiodącymi organizacjami odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Łączny wolumen popytu na usługi recyklingu, wynikający z zawartych listów przekracza 40 tys. ton rocznie, przypomniano w materiale.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)