Zastrzegła, że zmiany muszą być jeszcze potwierdzone, gdy zakończony zostanie proces legislacyjny.

Według uchwalonej w środę przez Sejm noweli sędzia SN albo sędzia NSA, który przeszedł w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Ustawą teraz zajmuje się Senat.

>>> Czytaj też: Projekt deklaracji ws. przyszłych relacji unijno-brytyjskich już uzgodniony. Nie wszystkie problemy są rozwiązane