Za zamianą głosowało 340 posłów, przeciw 47, wstrzymało się 20.

Marek Jakubiak, który zasiadał w komisji z ramienia Kukiz'15, a także był wiceprzewodniczącym komisji, podjął decyzję o odejściu z tego klubu na początku listopada. Zapowiedział tworzenia nowego ugrupowania Federacji dla Rzeczpospolitej. (PAP)