- Filip Gorczyca zrezygnował z funkcji członka zarządu Alior Banku z dniem 31 stycznia 2019 r. - podał bank w komunikacie. Jednocześnie rada nadzorcza banku powołała w skład zarządu na stanowiska wiceprezesów Tomasza Biłousa, Seweryna Kowalczyka, Dariusza Szweda i Marka Rafała Szcześniaka.

- ZE PAK otrzymał zgodę rady nadzorczej na budowę farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy ok. 70 MWp - podała spółka w komunikacie. Spodziewany koszt inwestycji wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln zł.

- UOKiK analizuje ceny detaliczne i hurtowe oferowane przez PKN Orlen, chcąc sprawdzić czy stosowane jest praktyka zaniżania marż - poinformowało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską.

- Apator przewiduje realizację prognozy zysku netto z górnej granicy przedziału 65-70 mln zł, a przychodów nieco poniżej dolnej granicy przedziału 850-880 mln zł - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Mirosław Klepacki.

- 7Levels chce, by premiera nowej gry studia na konsolę Nintendo Switch odbyła się do końca drugiego kwartału 2019 roku - podali przedstawiciele spółki. Wcześniej spółka chce wydać na Switch grę zewnętrznego producenta.

- EC Będzin rozważa budowę bloku kogeneracyjnego, pracuje nad koncepcją przygotowania istniejących kotłów parowych oraz kotła wodnego do spalania w nich gazu - poinformowali przedstawiciele grupy. Spółka chce w przyszłym roku powrócić do wypłaty dywidendy.

- Wartość portfela zamówień grupy Rafako na koniec września 2018 roku wynosiła 3,16 mld zł, z czego do realizacji do końca roku pozostało około 0,35 mld zł - podała grupa w raporcie kwartalnym. Na 2019 rok przypada kwota około 2,16 mld zł, a na lata kolejne kwota około 0,65 mld zł.

- Atal zakłada, że przekaże klientom w całym 2018 roku około 2,5 tys. mieszkań. Sprzedaż w tym roku powinna wynieść 2,4-2,5 tys. lokali - poinformował we wtorek wiceprezes Mateusz Juroszek. Grupa planuje wydać na grunty w czwartym kwartale około 50 mln zł.

- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Getin Holding i ma obecnie 1,13 proc. papierów spółki - podał Getin Holding w komunikacie.

- IMS, w ramach szóstej transzy programu skupu akcji własnych, skupi nie więcej niż 320 tys. akcji, przeznaczając na to 800 tys. zł - poinformował IMS w komunikacie.

- Kruk przydzielił 300.000 obligacji serii AG1 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, a redukcja zapisów wyniosła 8,66 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

- Santander BP planuje emisję bankowych papierów wartościowych do kwoty 200 mln zł - podała spółka w komunikacie.

- Kontrolowane przez Skarb Państwa banki, które były istotnym beneficjentem zawyżonych przez GetBack cen zakupu portfeli wierzytelności, powinny wesprzeć postępowanie układowe spółki – uważa Radosław Barczyński, przewodniczący rady wierzycieli GetBack. W jego ocenie chodzi o kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================