- Przedmiotem wielu rozmów w naszej firmie było to, dlaczego banki pozwoliły 10-15 lat temu podmiotom trzecim wejść pomiędzy sprzedających a klienta. Cały sektor bankowy wpuścił do gry podmioty typu PayU czy Przelewy24 - mówi w wywiadzie z DGP dyrektor Centrum Agile-Innovation Lab w ING Banku Śląskim S.A. Rafał Zych.

- Dwa, trzy lata temu zdaliśmy sobie sprawę, że ze strategicznego punktu widzenia nie jest to optymalna sytuacja. Wpuściliśmy nowych graczy do gry i zaczęli umacniać się w stosunku do nas. Wspomniane podmioty będą mogły wykorzystywać posiadaną wiedzę o kliencie do tworzenia nowych produktów finansowych, na przykład finansowania konsumentów i wchodzić w sektory, które do niedawna były domeną banków. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję, że chcemy być obecni na rynku płatności.

Rozmowa została przeprowadzona podczas kongresu Impact fintech'18.