Prognozuje się, że bieżący rok będzie najlepszym pod względem wolumenu sprzedaży banków i firm pożyczkowych. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku klientom zostaną zaoferowane pożyczki i kredyty o wartości ponad 70 mld zł. W Polsce nie ma dużego produktu, który umożliwiałby klientom na przykład porównywanie jakości ofert, w tym pożyczkowych. Chcemy to zmienić - dodaje.

Kowalski: Polacy się bogacą, ale nadal potrzebują kredytów i pożyczek [WIDEO]

Rozmowa została przeprowadzona podczas kongresu Impact fintech'18.