Pragma Inkaso miała 0,49 mln zł zysku netto, 3,74 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowała 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 0,8 mln zł wobec 1,68 mln zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 3,74 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,51 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 10,64 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 1,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 34,51 mln zł w porównaniu z 28,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2018 r. wyniosła 1,23 mln zł wobec 0,8 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)