Czerwińska: Najbliższa emisja długu za granicą możliwa w I poł. 2019 r.Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów w tym roku nie planuje już emisji obligacji na rynek zagraniczny, a z ofertą może wyjść w pierwszej połowie 2019 r., poinformowała ISBnews minister finansów Teresa Czerwińska.

"Zarządzamy długiem w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby pożyczkowe państwa przy jak najniższych kosztach obsługi, dbając jednocześnie o stabilność sektora finansów publicznych i zarządzanie ryzykiem walutowym. Czyli niski koszt i bezpieczeństwo. Zmieniamy docelowo strukturę zadłużenia, mniej w walutach obcych, z większą przewagą zadłużenia w walucie krajowej. Na dzisiaj mamy praktycznie w całości pokryte zapotrzebowanie potrzeb pożyczkowych w bieżącym roku. W związku z tym nie widzę potrzeby emisji na rynkach zagranicznych do końca roku. Natomiast w pierwszej połowie przyszłego roku, zwłaszcza w kontekście wysokiego ratingu inwestycyjnego naszych walorów, taką możliwość zapewne rozważymy. Niemniej jednak, podstawowym źródłem finansowania jest dla nas rynek krajowy" - powiedziała Czerwińska w rozmowie z ISBnews.

W tym roku Ministerstwo Finansów tylko raz sprzedawało obligacje na rynkach zagranicznych - w styczniu sprzedało 8,5-letnie Green Bonds o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,153% wobec popytu wynoszącego 3,25 mld euro.

Marek Knitter

(ISBnews)