Energa zakontraktowała łącznie 442 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Jednostki istniejące i jednostki redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok) należące do Grupy Energa zakontraktowały łącznie 442 MW obowiązku mocowego na rok 2022, podała Energa.

Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 195,28 do 219,66 zł/kW/rok i zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez PSE, podano.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)