Energa szacuje przychody z umów mocowych na 2022 r. na 87,5 mln złWarszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Energa zawarły umowy mocowe w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2022 na 1 rok (tj. na rok 2022) z obowiązkiem mocowym na poziomie 442 MW, z których łączne przychody mogą wynieść 87,5 mln zł.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 198 zł/kW/rok

"Podana cena zamknięcia aukcji nie jest ostatecznym wynikiem aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe" - czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)