Murapol wykupi przedterminowo część obligacji serii S na łącznie 5 mln złWarszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Murapol zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 5 tys. szt. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł (cała seria ma wartość 45 mln zł) na własne żądanie na podstawie warunków emisji obligacji (WEO), podała spółka.

"Żądania przedterminowego wykupu obejmują łącznie 5 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł. Przedterminowy wykup części obligacji zostanie dokonany w dniu 21 grudnia 2018 roku. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości określonej w WEO (wraz z premią), tj. 987,89 zł za każdą obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 18,41 zł na jedną obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 5 031 500,00 zł. Wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba obligacji wyniesie 40 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto Murapol zawarł ze wszystkimi obligatariuszami obligacji porozumienia w sprawie zmiany WEO. Strony wyraziły zgodę na zmianę terminu zapadalności obligacji na 15 grudnia 2020 r. (pierwotnie 31 sierpnia 2019 r.), podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)