Unibep: Zamawiający odstąpił od umowy dot. centrum hand.-usł. w Białej Podl.Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - W związku z wydaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie natychmiast wykonalnego wyroku uchylającego w obu instancjach decyzję o zmianie pozwolenia na budowę dla Centrum Handlowo-Usługowego "Galeria Bialska" w Białej Podlaskiej, będącą podstawą do realizacji umowy, który skutkował koniecznością czasowego zawieszenia przez Unibep robót budowlanych, Unibep otrzymał informację o skierowaniu przez zamawiającego w dniu 20 grudnia 2018 r. oświadczenia o odstąpieniu przez zamawiającego od umowy, podał Unibep.

"Odstąpienie ma skutek natychmiastowy i nastąpiło z przyczyn, za które emitent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający jednocześnie oświadczył, iż niebawem zaproponuje emitentowi treść porozumienia normującego w szczególności kwestię rozliczenia stron oraz potencjalnej współpracy w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Unibep podał, że do dnia zawieszenia zrealizował ok. 10 % robót objętych umową.

W sierpniu br. Unibep poinformował, że zawarł ze spółką Karuzela Biała umowę o roboty budowlane na realizację centrum handlowo-usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej. Wartość umowy to nie więcej niż ok. 60 mln zł netto.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)