Jak podała PAP rzeczniczka kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Pawelec-Buras, do tej pory na tym odcinku kierowcy jeździli fragmentami jednej jezdni, a ruch spowolniony był przełożeniami z jednej jezdni na drugą.

„Po udostępnieniu dwóch jezdni budowanej trasy poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu tranzytowego między Warszawą a Krakowem, a przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. Dzięki skierowaniu komunikacji zbiorowej na drogi dojazdowe i usytuowaniu tam przystanków, piesi nie będą już przechodzili przez główny ciąg dwujezdniowej trasy. Ruch lokalny będzie się odbywał poprzez wybudowany węzeł Mnichów, nowy wiadukt w miejscowości Podchojny oraz istniejący węzeł Jędrzejów Północ. Na ciągu głównym, z uwagi na kontynuację robót wykończeniowych, będą obowiązywały ograniczenia prędkości” – opisywała rzeczniczka.

Ze względu na kontynuację robót wykończeniowych związanych z inwestycją, komunikacja lokalna i zbiorowa w okolicach miejscowości Mnichów, Ignacówka i Podchojny, będzie się odbywała w oparciu o tymczasową organizację ruchu.

Udostępnienie obu jezdni ostatniego fragmentu budowanej S7 między Mnichowem a Jędrzejowem pozwala na korzystanie z dwujezdniowej trasy na całym 21-kilometrowym odcinku, którego dotyczy inwestycja - od Chęcin do Jędrzejowa. Od jesieni kierowcy korzystali z dwujezdniowej trasy ekspresowej na 10-kilometrowym odcinku – od węzła Kielce Południe w Chęcinach do miejscowości Brzegi, a od ubiegłego tygodnia także z 7-kilometrowego odcinka od Brzegów w stronę Jędrzejowa.

Trasa S7 między Chęcinami a Jędrzejowem połączy wybudowaną w 2013 r. wschodnią obwodnicę Kielc z już istniejącą obwodnicą Jędrzejowa. Koszt prowadzonych od lipca 2015 r. robót to niemal 586 mln zł. Inwestycja jest realizowana dzięki środkom Unii Europejskiej.

Droga krajowa nr 7 (na niektórych odcinkach S7) łączy Trójmiasto z południową częścią kraju, w tym z Krakowem. Na terenie woj. świętokrzyskiego od Skarżyska-Kamiennej do węzła Kielce Południe trasa została już przebudowana do parametrów drogi ekspresowej – to ok. 50 km. We wrześniu ub.r. do użytku oddano ok. 20-kilomterowy odcinek ekspresowej „siódemki” od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską.

W listopadzie ub.r. ruszyła budowa ostatniego odcinka (7,6 km) S7 w regionie, pod Skarżyskiem-Kamienną – do granicy z Mazowszem. (PAP)

autorzy: Katarzyna Bańcer, Piotr Grabski