Zainteresowani mogą zgłaszać swoje wnioski od 2 do 31 stycznia.

"Mogą je składać instytucje otoczenia biznesu, choć tak naprawdę ze wsparcia skorzystają podlaskie przedsiębiorstwa, chcące rozwijać działalność innowacyjną" - poinformował PAP departament rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

Wybrany w konkursie podmiot, tzw. operator, będzie pośrednikiem, który będzie oferował firmom "bon, voucher", w ramach którego będzie można przeprowadzić badania, audyt technologiczny, kupić usługi badawcze, licencje czy też zająć się ochroną patentową.

"Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą" - można przeczytać w szczegółowych kryteriach wyboru projektów.

Określono tam także, że jedna firma może dostać 100 tys. zł, co stanowi ok. 85 proc. wartości przedsięwzięcia. Chodzi też o to, by system był prosty, mało zbiurokratyzowany, wymogów formalnych ma być jak najmniej, a wnioski składane przez firmy zainteresowane bonami rozpatrywane szybko. Instytucja, która będzie udzielała tych bonów musi przedstawić strategię udzielania tych grantów. Podmiot ten będzie wybrany w marcu 2019 r.

Urząd przypomina, że poprzednia edycja "Bonu na badania" była przeprowadzona w 2016 r. Operatorem była wtedy Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka