J.W. Construction Holding

 zbuduje w Szczecinie centrum logistyczne o docelowej łącznej powierzchni ok. 80 tys. m2, podała spółka. Zakończenie budowy pierwszej hali Parku Logistycznego planowane jest na koniec 2019 r. "Bacznie obserwujemy rynek logistyczny i jego dynamiczny rozwój, dlatego zdecydowaliśmy się zdywersyfikować naszą działalność deweloperską o ten sektor" - powiedziała członek zarządu Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.

Wittchen 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 34,4 mln zł w grudniu 2018 r. i były wyższe o 9% w skali roku, poinformowała spółka.
Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 31,3 mln zł w grudniu i były wyższe o 9% r/r, zaś ze sprzedaży w segmencie B2B wyniosły 3,1 mln zł i były niższe o 6% r/r, podano w komunikacie.
W okresie styczeń-grudzień przychody ogółem wzrosły o 14% r/r do 244,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży detalicznej zwiększyły się w tym czasie o 18% r/r do 198,4 mln zł, zaś ze sprzedaży B2B spadły o 1% r/r do 45,2 mln zł.

Open Finance

Zarząd Open Finance postanowił o rozpoczęciu działań mających na celu przygotowanie procesu scalenia akcji spółki. Decyzja ta została podjęta w związku z utrzymywaniem się średniego kursu akcji Open Finance poniżej 0,50 zł oraz kwalifikacją do segmentu Listy Alertów, podał Open Finance. "W ocenie emitenta przygotowanie i przeprowadzenie procesu scalenia akcji, w efekcie którego kurs odniesienia akcji emitenta wynosić będzie co najmniej 0,50 zł będzie wystarczającym działaniem, aby w chwili jego zakończenia emitent przestał być kwalifikowany do segmentu Listy Alertów GPW" - czytamy w komunikacie. Scalenie akcji to zmniejszenie ogólnej liczby akcji spółki z jednoczesnym podwyższeniem ich wartości nominalnej, zgodnie z ustalonym stosunkiem wymiany przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, przypomniano. GPW 24 grudnia ub. r. zakwalifikowała akcje 45 spółek, w tym Open Finance do Listy Alertów.

Bioton

Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej oddalił wniosek firmy Biopartners GmbH, w której Bioton posiada - za pośrednictwem Biopartners Holdings AG - 100% udziałów, w którym domagała się od LG Chem Ltd. o odszkodowanie z tytułu niewykonania przez LG Chem zobowiązań określonych umową rozwojowo-licencyjną z 16 października 2001 r., podał Bioton. >>>>  

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Quercus TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 511,4 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 743,3 mln zł. >>>> 

Mirbud  

Oferta Mirbudu, warta 54,8 mln zł brutto, została wybrana w przetargu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na realizację zadania p.n.: "Budowa hali widowiskowo - sportowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wraz z zewnętrznymi boiskami", podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych   

Wojas 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w grudniu 2018 roku wyniosły 23,44 mln zł i ukształtowały się na takim samym poziomie jak w grudniu 2017 roku. >>>> 

Dino Polska

Dino Polska uruchomiło 82 sklepy w IV kwartale i łącznie 202 w całym 2018 r. wobec 147 rok wcześniej, podała spółka.>>>> 

PKP Cargo, PGE

PKP Cargo podpisało ze spółkami z Grupy PGE pięć umów na przewóz węgla kamiennego i sorbentów wapiennych o łącznej maksymalnej masie 16,7 mln ton, w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2021, podało PKP Cargo. Szacunkowa maksymalna łączna wartość umów to 541,2 mln zł netto (665,7 mln zł brutto). >>>> 

Grupa Lotos

- Rafineria Grupy Lotos przerobiła ponad 10,5 mln t ropy naftowej w 2018 r., co jest rekordowym wynikiem w historii grupy, podała spółka na Twitterze. >>>> 

Auto Partner

Grupa Auto Partner odnotowała wzrost sprzedaży o 26,2% r/r do 1 154,56 mln zł w 2018 roku, podała spółka. W samym IV kwartale 2018 roku grupa odnotowała wzrost sprzedaży o 22% (do 293,51 mln zł), a w grudniu o 17% (do 78,51 mln zł). >>>> 

Prime Car Management

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 35 982 pojazdy finansowane na dzień 31 grudnia 2018 r., podał Prime Car Management (PCM). >>>>  

Vistula Group, VRG

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (popr dnia nazwa: Vistula Group) osiągnięte w grudniu 2018 r. wyniosły ok. 147 mln zł i były wyższe o ok. 34% r/r, podała spółka. W całym 2018 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 804,7 mln zł i była wyższa o ok. 16,9% w skali roku. >>>>