"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 78,1 mln zł (w tym marka Bytom 24,3 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku o około 50,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 452,9 mln zł i była wyższa o około 16,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 65,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku o około 27,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - grudzień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 312,8 mln zł i była wyższa o około 21,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2018 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 53,9 % i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2017 roku o około 0,1 pkt proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień 2018 wyniosła około 51,2% i była niższa o 0,9 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 51,6 tys. m2 (w tym marka Bytom 15,8 tys. m2).

VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)