"Zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 i 05 92 jest już 46 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą. Tylko dziś nowe dokumenty złożyło już ponad 16 tys. zainteresowanych. Spodziewamy się, że ta liczba zdecydowanie wzrośnie w poniedziałek i wtorek, czyli w ostatnie dni, w które będzie można zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z nowym kodem dotyczącym +małej działalności gospodarczej+. Pamiętajmy, że wtorek 8 stycznia to ostatni dzień, w którym będzie można zgłosić się do tej ulgi – oświadczyła prezes ZUS. Zwróciła uwagę, że według szacunków z możliwości płacenia składek od wysokości osiągniętego przychodu może skorzystać około 170 tys. przedsiębiorców.

"W związku ze zmianami w przepisach, które weszły 1 stycznia, na salach obsługi klientów i na naszej infolinii mamy swego rodzaju oblężenie, do którego jednak jesteśmy bardzo dobrze przygotowani zarówno od strony czysto ludzkiej, tj. naszych pracowników, jak i informatycznej. Cieszy tak duże zainteresowanie, bo świadczy o tym, że nasza akcja informacyjna o +małej działalności gospodarczej+ dotarła do przedsiębiorców. Jeżeli w składanych dokumentach pojawią się jakieś uchybienia lub braki, to będziemy je na bieżąco, w kontakcie z klientami wyjaśniać" – zapowiedziała prezes ZUS.

Zaznaczyła, że siedmiodniowy termin na zgłoszenie do ubezpieczenia i skorzystania z małego ZUS wynika wprost z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i dotyczy wszystkich klientów, a nie tylko tych, którzy chcą skorzystać z nowej ulgi. "My jesteśmy od przestrzegania i stosowania prawa" – podkreśliła prof. Uścińska.

Przypomniała, że przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą, może najpierw skorzystać z tzw. ulgi na start, czyli pół roku bez składek na ubezpieczenia społeczne. "Następnie przez dwa lata przedsiębiorca powinien skorzystać z kolejnego dość istotnego udogodnienia, czyli składek preferencyjnych, płaconych od podstawy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dopiero po skorzystaniu z tych wcześniejszych preferencji osoba prowadząca działalność gospodarczą może wejść w tzw. mały ZUS" – mówiła szefowa Zakładu.

Poinformowała, że do końca listopada 2018 r. z ulgi na start skorzystało 119 tys. przedsiębiorców, a z preferencyjnych składek przez okres dwóch lata korzysta blisko 264 tys. osób. Łącznie, z pierwszymi zarejestrowanymi do małego ZUS, z ulg składkowych korzysta 430 tys. przedsiębiorców. Do tego należy dodać osoby, które prowadzą tzw. działalność nierejestrowaną, której nie trzeba zgłaszać do ubezpieczeń społecznych.

Z małego ZUS, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody w ubiegłym roku nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 63 tys. zł.

Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak dotychczas – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie, łącznie ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS, muszą w ciągu 7 dni, czyli do 8 stycznia, zgłosić się do ZUS z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia. Chodzi o kod "tytułu ubezpieczenia 05 90 albo 05 92, w przypadku osób będących na rencie z tytułu niezdolności do pracy. Jednak rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw Adam Abramowicz powiedział w piątek, że Sejm może na jednym z najbliższych posiedzeń zmienić ustawę, by wydłużyć termin rejestracji małego ZUS.

Jak podkreślił Abramowicz "jest techniczna możliwość zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z którego wynika, że ostatecznym terminem rejestracji małego ZUS jest 8 stycznia". Wyjaśnił, że "jest to możliwe na pierwszym lub kolejnym posiedzeniu Sejmu".

"Czekamy na to, ile osób zarejestruje się do 8 stycznia, jeśli będzie to znacząca liczba może nie będzie konieczności zmiany ustawy" – zaznaczył Abramowicz. I dodał: "W innym przypadku myślę, że może do tego dojść, bo premierowi będzie zależało, by z jego sztandarowego projektu skorzystało jak najwięcej przedsiębiorców".

Niedawno rzecznik MŚP skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wnioskuje o wydłużenie do końca stycznia 2019 br. możliwości skutecznego zawiadomienia ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia działalności. (PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec