Z samorządowcami województwa warmińsko-mazurskiego spotkała się wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. Dodała, że projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju. "Odchodzimy od polityki, która wspierała tylko duże miasta" - zaznaczyła.

Podsekretarz stanu podkreślała potencjał województwa warmińsko-mazurskiego w sferze: gospodarki wodnej, przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz turystki. Te branże - według Zielińskiej - powinny tworzyć osie rozwoju regionu.

Z kolei w Tarnowie o zapisach w Strategii z przedstawicielami regionu Małopolski rozmawiał wiceminister Adam Hamryszczak, który przekonywał, że nowy model rozwoju to rozwój odpowiedzialny, czyli taki, który zapewnia dobrobyt nie tylko nam współcześnie żyjącym, ale w równym stopniu także przyszłym pokoleniom.

Wiceminister podkreślał, że rolą państwa - w porozumieniu z samorządami województw i samorządami lokalnymi, które są najbliżej mieszkańców – jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju – legislacyjnych, finansowych i instytucjonalnych. Zdaniem Hamryszczaka, by dokonać rzeczywistej zmiany, musimy usprawnić warunki współpracy na wszystkich poziomach zarządzania oraz lepiej komunikować z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

"Większe zaangażowanie lokalnych samorządów - gminnych i powiatowych w kreowanie rozwoju oraz aktywna współpraca z samorządem województw pozwala na lepsze planowania inwestycji, które poprawią nam wszystkim warunki życia" - mówił wiceminister.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa. Będzie on obowiązywać do 2030 roku. KSRR rozwija postanowienia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie obszaru rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Dokument identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy województw, samorządy powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę.

Spotkania konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będą kontynuowane we wszystkich regionach Polski do końca stycznia.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska