TDJ Equity I chce sprzedać do 10% akcji Famuru w ramach ABBWarszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - TDJ Equity I, akcjonariusz Famuru, zamierza sprzedać do ok. 57,48 mln akcji Famuru (czyli do 10% kapitału) w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał Famur.

"Akcjonariusz poinformował, że w związku z realizacją strategii TDJ na lata 2018-2022, po złożeniu zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza nie więcej niż 57 476 321 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących nie więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawiadomieniem akcjonariusza otwarcie księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena oraz liczba akcji sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie.

"Intencją akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. W związku z ABB, akcjonariusz zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego okresu ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych akcji zwykłych spółki" - czytamy także.

mBank pełni rolę wiodącego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu; Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce pełni rolę globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu a Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie pełni rolę współprowadzącego księgę popytu.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Famuru, TDJ Equity I posiada 56,89% udziału w spółce.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)