DGP przeprowadził sondę w 18 bankach centralnych. Część z nich przysłała nam informacje o wynagrodzeniach swoich szefów w ciągu... kilkunastu minut! Inne zrobiły to po maksymalnie kilku godzinach. W danych uwzględniły także dodatki do pensji, nie było problemu z uzyskaniem dostępu do płac dyrektorów. Zagraniczne banki centralne informują nie tylko o zarobkach prezesów, ale i pensjach szeregowych pracowników
Prymusem jest Bank Łotwy, który publikuje siatkę płac w podziale na minimalne, maksymalne i średnie. Można się z niej dowiedzieć nie tylko, ile zarabia prezes, ale także osoby na najniższych stanowiskach. Generalnie w całej strefie euro jawność płac w bankach centralnych jest standardem. Ale informacje o pensjach bez problemu można uzyskać nawet na Ukrainie czy na Węgrzech. Najczęściej są dostępne w rocznych sprawozdaniach z działalności, a jeśli nie – błyskawicznie udostępniają je biura prasowe instytucji.
Narodowy Bank Polski takich informacji nie publikuje i dopiero burza wokół pensji dyrektor komunikacji zmusiła go do większej transparentności. Udostępniono nam dane o zarobkach prezesa, a także jego zastępców, członków zarządu i Rady Polityki Pieniężnej.
– Wynagrodzenia w NBP są na przyzwoitym poziomie, czyli stosunkowo wysokie. Bank z pewnością miał dostęp do analiz płac w całym sektorze i kierował się potrzebą zapewnienia sobie kompetentnych pracowników – komentuje prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.
Reklama

Politycy pomogą NBP z jawnością

Wśród banków krajów należących do strefy euro jawność wynagrodzeń to standard. W kilkanaście minut od wysłania pytań niemiecki Bundesbank podał nam, że jego szef Jens Weidmann w 2017 r. zarobił razem z różnymi dodatkami 453,3 tys. euro, a jego zastępca o 90 tys. euro mniej. Tajemnicą nie jest też wynagrodzenie dyrektora, które średnio wyniosło 148 tys. euro. Nie ukrywano przed nami informacji płacowych w Banku Irlandii czy Banku Anglii. Bank Japonii podał, że prezes Haruhiko Kuroda zarobił w 2017 r. nieco ponad 35 mln jenów (1,2 mln zł).
Wzorem mógłby być Bank Łotwy (LB), jednego z najmłodszych członków strefy euro. Biuro prasowe przesłało nam całą siatkę płac: od zarabiających 500 euro miesięcznie pracowników najniższego szczebla po prezesa Ilmārsa Rimšēvičsa, który teoretycznie dostaje 12,6 tys. euro. Teoretycznie, bo aktualnie nie pobiera wynagrodzenia ze względu na toczące się wobec niego śledztwo o przyjęcie łapówki.
Płace w szwedzkim Riksbanku można znaleźć w raporcie rocznym. Odsyła nas do niego rzecznik Tomas Lundberg. Aktualnie dostępny jest ten za 2017 r., z którego dowiadujemy się, że prezes Stefan Ingves zarobił 2 mln koron (840 tys. zł) plus 900 tys. koron za pracę w Banku Rozliczeń Międzynarodowych. Sprawozdanie obszernie opisuje płace, bo w Skandynawii w tej sprawie panuje duża transparentność. ©

Wikariak: Specjalna ustawa dla banku centralnego? A dlaczego nie dla innych instytucji? [OPINIA]