Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

- dług krajowy: ok. 674,4 mld zł

- dług w walutach obcych: 279,8 mld zł (tj. 29,3 proc. całego długu SP).

Od początku 2018 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 27,7 mld zł. Zadłużenie nominowane w walutach obcych spadło w tym okresie o 2,0 mld zł.

Na koniec listopada 2018 r. zadłużenie Skarbu Państwa (SP) wynosiło 954,1 mld zł. (PAP Biznes)