"Niezależnie od ostatecznej formuły wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego prowadzi stałą współpracę na poziomie krajowym (urzędy centralne, izby zrzeszające podmioty nadzorowane) i międzynarodowym (organy Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego oraz brytyjskie organy nadzoru finansowego), która ma na celu zidentyfikowanie ryzyk dla rynku finansowego i jego uczestników, jak również podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych – w szczególności w przypadku bezumownego brexitu" - napisano w komunikacie KNF.

Jako ryzyko, związane z brakiem umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, KNF wskazuje "utratę z dniem 30 marca 2019 roku przez podmioty mające swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii prawa do świadczenia usług finansowych na terytorium UE na podstawie dotychczasowych licencji lub zezwoleń udzielonych przez brytyjskie organy nadzoru finansowego (na podstawie tzw. jednego paszportu europejskiego, w ramach unijnej swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości)".

Ryzyko, w odniesieniu do rynku finansowego, stanowić ma również rozdzielenie systemów prawnych i pojawienie się różnic między nimi oraz brak swobody przepływu osób, co ma znaczenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

"W przypadku bezumownego brexitu podmioty z Wielkiej Brytanii działające na rynku finansowym będą miały status podmiotów z kraju trzeciego. Będą one mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownego postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego (w zależności od podmiotu i rodzaju jego działalności może to oznaczać m.in. konieczność uzyskania stosownego zezwolenia KNF), a nadzór nad takimi podmiotami będzie sprawowany w określonym prawem zakresie" - napisano.

KNF ocenia, że istnieje ryzyko wystąpienia działań wykorzystujących sytuację wynikającą z brexitu, a klienci i inwestorzy powinni "zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko wyłudzeń danych czy przedstawiania fałszywych ofert handlowych".

"Unijne prawo pierwotne i wtórne ma przestać być stosowane w odniesieniu do Wielkiej Brytanii od dnia 30 marca 2019 roku od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego, chyba że między UE i Wielką Brytanią zostanie uzgodniona inna data. Wielka Brytania stanie się wówczas państwem „trzecim”, niebędącym Państwem Członkowskim UE" - napisano. (PAP Biznes)