Alior: Przejęcie SKOK 'Jaworzno' zwiększy bazę klientów o ok. 100 tys.


Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - W wyniku przejęcia SKOK "Jaworzno" Alior Bank powiększy swoją bazę o ponad 100 tys. nowych klientów. Dotychczasowe doświadczenia z restrukturyzacjami SKOK-ów dowodzą, że bank potrafi nawiązywać długofalowe relacje z członkami kas, poinformował wiceprezes kierujący pracami zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta.
Alior Bank ma doświadczenie w restrukturyzacji sektora SKOK. W latach 2014-2016 przejął i przekształcił trzy kasy, podkreślono.
"Dla przykładu, ponad 70% członków Powszechnej SKOK w Knurowie zaufało naszym produktom oraz usługom i do dziś są naszymi klientami. W tym konkretnym przypadku pozostało z nami 95% właścicieli depozytów, zaś saldo przejętych kredytów wzrosło o blisko 60%" - powiedział Bachta, cytowany w komunikacie.
Alior Bank poinformował dziś, że złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad SKOK "Jaworzno". Planowany proces przejęcia będzie odbywał się przy wsparciu udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z którym Alior Bank porozumiał się co do warunków finansowych restrukturyzacji podmiotu.
"Przejęcie SKOK 'Jaworzno' przez Alior Bank wesprze ochronę stabilności rynku finansowego i zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach członków Kasy. Dzięki transakcji członkowie SKOK-u 'Jaworzno' zyskają także dostęp do szerokiej oferty produktowej Alior Banku" - podkreślono w materiale.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Bank prowadzą działalność między innymi w zakresie usług leasingowych, usług informatycznych, factoringu i asset management.
SKOK Jaworzno jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową świadczącą usługi finansowe w Polsce, wyłącznie na rzecz swoich członków (klientów). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o SKOK, celem kasy jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia.
(ISBnews)