ING BSK ma zgodę KNF na zaliczenie 100 mln euro pożyczki podporządk. do Tier IIWarszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału Tier II banku środków pieniężnych z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej w kwocie 100 mln euro, podał bank.

Pod koniec października ub.r. ING BSK podpisał z ING Bank N.V. umowę pożyczki podporządkowanej, na podstawie której ING Bank N.V. udzielił bankowi dziesięcioletniej pożyczki w kwocie 100 mln euro.

ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym, posiadającym 75% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu ING BSK.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)