Mateusz Bochacik złożył w piątek rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen, w której zasiadał od stycznia 2016 r. Decyzję o rezygnacji Bochacik uzasadnił względami osobistymi - poinformował płocki koncern.

Bochacik pełnił ostatnio w radzie nadzorczej PKN Orlen funkcję sekretarza. Po jego rezygnacji rada nadzorcza płockiego koncernu liczy 8 osób.

"PKN Orlen informuje, że Pan Mateusz Henryk Bochacik złożył z dniem 15 lutego 2019 r. rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN Orlen. Pan Bochacik uzasadnił swoją rezygnację względami osobistymi, które uniemożliwiają dalsze efektywne wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej spółki" – podał w piątkowym komunikacie płocki koncern.

Reklama

Bochacik, adwokat, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, został powołany do rady nadzorczej PKN Orlen, jako kandydat zgłoszony przez Skarb Państwa - największego akcjonariusza płockiego koncernu - podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod koniec stycznia 2016 r.

Wcześniej Bochacik w ramach praktyki adwokackiej reprezentował podmioty publiczne i prywatne, w tym spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. W latach 2007-10 był asystentem ówczesnego ministra-koordynatora służb specjalnych i posła PiS Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego. Następnie, w latach 2010-2013, był asystentem ówczesnego posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala.

Według statutu PKN Orlen rada nadzorcza tej spółki może liczyć od 6 do 9 członków. Są oni powołani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie płockiego koncernu, z wyjątkiem jednego członka rady, którego powołuje i odwołuje samodzielnie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

Ostatnich zmian w radzie nadzorczej PKN Orlen dokonało w czerwcu 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki – powołano wtedy do składu rady Andrzeja Kapałę, dyrektora biura administracji w PKO Banku Polskim, którego kandydaturę zgłosił Skarb Państwa, jako akcjonariusz płockiego koncernu. W trakcie trwania tego posiedzenia akcjonariuszy PKN Orlen, spółka podała, że w odrębnym trybie, niewymagającym zgody pozostałych akcjonariuszy, dyrektor departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Premiera powołał do rady nadzorczej płockiego koncernu Annę Wójcik. Po tych zmianach rada nadzorcza PKN Orlen zyskała wówczas pełen skład, czyli 9 członków.

Obecnie, po rezygnacji Mateusza Bochacika z zasiadania w radzie nadzorczej płockiego koncernu, w jej składzie pozostali: Izabela Felczak-Poturnicka - przewodnicząca, Radosław Leszek Kwaśnicki – wiceprzewodniczący oraz członkowie: Małgorzata Niezgoda, Wojciech Kryński, Jadwiga Lesisz, Agnieszka Biernat-Wiatrak, Andrzej Kapała i Anna Wójcik.

Według danych PKN Orlen, akcje koncernu posiadają: Skarb państwa – 27,52 proc., Nationale-Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE – 6,6 proc oraz pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 58,87 proc.