PGNiG udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu w Polsce w 2018 r.Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) udokumentowało 5,4 mld m3 nowych zasobów gazu ziemnego w Polsce i prowadziło prace na 36 nowych otworach badawczych w 2018 r., podała spółka.

Nowe krajowe zasoby gazu ziemnego udokumentowane przez PGNiG w 2018 r. to 5,4 mld m3, czyli o około 1,6 mld m3 więcej niż wyniosło szacunkowe wydobycie w Polsce w 2018 r. (3,8 mld m3), wynika z danych PGNiG.

W 2018 r. spółka prowadziła prace na 36 nowych otworach badawczych, poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych – o trzech więcej niż rok wcześniej. Sukcesem zakończyło się prawie 85% wierceń – o 11 pkt proc. więcej niż w 2017 r.

"Dzięki pracom poszukiwawczym, inwestycjom w produkcję z nowych odwiertów, a także optymalizacji i intensyfikacji wydobycia ze złóż eksploatowanych, PGNiG jest w stanie wyrównywać spadki produkcji, które są konsekwencją sczerpywania dotychczas eksploatowanych złóż. Gdyby nie działania podejmowane przez spółkę od 2016 roku, wydobycie gazu ziemnego w 2018 r. byłoby niższe od uzyskanego o ponad 0,4 mld m3 gazu i wyniosłoby niecałe 3,4 mld m3" - czytamy w komentarzu do danych.

"Udało się nam zatrzymać trend spadkowy wydobyciu gazu w Polsce. To skutek wdrożenia nowej koncepcji prac poszukiwawczo-eksploatacyjnych, czego konsekwencją jest wysoka trafność prac wiertniczych, ich intensyfikacja oraz optymalizacja czasu zagospodarowania odwiertów" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w materiale.

PGNiG od 2016 roku realizuje nową koncepcję poszukiwań i eksploatacji węglowodorów, czego efektem jest wykonanie 99 odwiertów. Do 2022 r. spółka zaplanowała ok. 100 kolejnych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Prace wiertnicze będą prowadzone w oparciu o wyniki nowych badań geofizycznych.

W 2018 roku PGNiG wykonało takie badania na obszarze 1 520 km2, z czego 1 050 km2 zostało przebadane z wykorzystaniem techniki trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. W 2017 r. badania objęły odpowiednio 1 064 i 730 km2.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)