Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - PSC III, LP - fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital Limited - zdecydował o podniesieniu ceny w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) do 23,25 zł z 20 zł, podał podmiot pośredniczący Pekao Investment Banking.
"Cena, po jakiej akcje będą nabywane w wezwaniu wynosi 23,25 zł" - czytamy w informacji.
20 lutego br. PSC III, LP ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po cenie 20 zł za akcję. Podmiotem nabywającym akcje ma być PSC Bidco Limited.
O wykup większości akcji PCM stara się także PKO Leasing. 22 lutego PKO Leasing podwyższył cenę w wezwaniu na akcje do 23 zł za walor z 11,38 zł.
25 lutego trzeci podmiot zainteresowany PCM - Hitachi Capital Polska - poinformował o nienabywaniu akcji w wezwaniu.
Pollen Street Capital Limited jest zarządzającym aktywami należącym do Grupy Pollen Street Capital oraz globalną spółką zarządzającą inwestycjami w aktywa alternatywne, skoncentrowaną na inwestycjach w sektorze finansowym i usług dla biznesu. Spółka została utworzona w 2013, a obecnie zarządza aktywami o wartości ponad 2,5 miliarda GBP brutto w ramach private equity i strategii kredytowych.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).
(ISBnews)