Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 50,13 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, podała spółka.
"27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją zarządu przedstawioną na posiedzeniu rady nadzorczej s, rada nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,5 zł na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2018 przeznaczona na dywidendę wynosi 50 127 289,5 zł. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł rada nadzorcza, zgodnie z rekomendacją zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.
Asseco Business Solutions odnotowało 62,57 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r. wobec 50,14 mln zł zysku rok wcześniej.
W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie. Przychody operacyjne spółki sięgnęły 254,69 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)