Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Spółka celowa Rekoplast Kompozyt ma rozpocząć działalność operacyjną w II kwartale 2019 r. Spółka została utworzona wspólnie z firmą ProPlast EPP - jednym z kluczowych kontrahentów Grupy Recykl, poinformował ISBnews prezes spółki Maciej Jasiewicz.
W marcu br. planowana jest instalacja linii technologicznej na terenie istniejącego zakładu firmy ProPlast pod Poznaniem.
"Linia będzie produkować wyroby gotowe w oparciu o granulat powstały ze zużytych opon, co niejako zamyka nasz cykl produkcyjny. Produkty kierowane będą przede wszystkim do sektorów budownictwa, przemysłu i transportu. Zaczynamy od produkcji mat gumowych" - powiedział
Jasiewicz w rozmowie z ISBnews.
Całość inwestycji to koszt zakupu linii technologicznej o wartości 1,1 mln euro, w formie leasingu operacyjnego. Koszt początkowy dla spółki zamknął się kwotą ok. 0,5 mln zł (10% wartości linii).
"Dzięki produkcji wyrobów gotowych, a nie tylko półproduktów, chcemy zwiększyć przychody grupy w 2020 roku, czyli w pierwszym pełnym roku działania linii, o co najmniej kilka procent, wynik EBITDA o 1 mln zł, a wynik netto o 0,5 mln zł. To dość konserwatywne założenia. Mam nadzieję, że już w drugiej połowie 2019 roku obok inwestycji w Chełmie, będziemy mogli się pochwalić także tym przedsięwzięciem" -zapowiedział prezes.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r. Grupa miała 52,25 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 r.
Piotr Apanowicz
(ISBnews)