Akcjonariusze Introlu zdecydują 9 IV o 0,08 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Introlu zdecydują o przeznaczeniu 2,09 mln zł z kapitału rezerwowego na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,08 zł na akcję, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 9 kwietnia.

"1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 2 091 104 zł kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie.

2. Kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przy czym:
a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 8 groszy brutto,
b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 kwietnia 2019 r. (dzień dywidendy),
c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego jako dzień dywidendy,
d) Terminy wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 kwietnia 2019 r." - czytamy w projekcie uchwały.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)