PZU

Skonsolidowany zysk netto grupy PZU w 2018 roku wyniósł 5 368 mln zł i był wyższy o 1 183 mln zł, co oznacza 28,3 proc. wzrost wobec 2017 roku - poinformowała w środę spółka. Zysk dla jednostki dominującej wyniósł 3 213 mln zł wobec 2 895 mln zł w 2017 r. co oznacza wzrost o 11 proc. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) cofnęła nałożoną karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), podał urząd. Jednocześnie KNF nałożyła na PZU karę pieniężną w wysokości 750 tys. zł za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. >>>>

Wyniki Grupy PZU za 2018 r. uprawdopodabniają wypłatę dywidendy, poinformował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik. Podtrzymał, że PZU chce realizować obietnicę stabilnie rosnącej dywidendy. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że przy bardzo dobrych wynikach, jakie ubezpieczyciel wypracował w 2018 roku będzie w stanie zaproponować odpowiednio wyższą dywidendę rok do roku z zysku za 2018 rok, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>

Reklama

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to dla PZU produkt strategiczny. Ubezpieczyciel chce, aby jego udział w rynku PPK wynosił co najmniej tyle samo, co jego udział rynkowy, wynika ze słów prezesa Pawła Surówki. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie będzie dokonywać aktualizacji celów strategicznych do 2020 roku, ponieważ uważa je za bardzo ambitne, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jest bardzo zadowolony z wyników PZU Zdrowie, które zwiększyło przychody do 575 mln zł, a liczbę klientów do 2,3 mln w 2018 roku, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. Spółka ocenia, że jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 1 mld zł przychodów i marży EBITDA na poziomie 12% w 2020 r. i nie zakłada, aby pierwszy z tych celów był został osiągnięty już w 2019 r. >>>>

Synergie kosztowe Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) ze współpracy z bankami z grupy wyniosły 10 mln zł w IV kwartale, a po 2018 roku sięgnęły 40 mln zł, poinformował CFO Grupy PZU Tomasz Kulik. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 498 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 600 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) osiągnęła rekordowy poziom 65,9 TWh w 2018 r. (wzrost o 16% r/r), oraz rekordowy wolumen sprzedanego ciepła na poziomie 49,7 PJ (wzrost o 100% r/r), co jest efektem konsolidacji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła, podała spółka. >>>>

Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96%, podała Polska Grupa Energetyczna. Podała też, że jej nakłady na inwestycje wyniosły 6,9 mld zł w 2018 r. PGE podtrzymała plan zakończenia inwestycji w blok 5. - 15 czerwca br., a w blok 6. - 30 września br. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza zamknąć transakcję sprzedaży po 50% udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych w III kwartale 2019 r., podała PGE. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje rozpoczęcie procesu wyboru generalnego wykonawcy do budowy dwóch nowych bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra w II kwartale br., zapowiedziała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje rewizję swoich planów dotyczących fotowoltaiki i może zwiększyć wolumen mocy zainstalowanej z dotychczas zakładanego ok. 100 MW, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje w Rybniku budowę bloku gazowego CCGT o mocy ok. 700 MW obok zaplanowanych bloków tego rodzaju w Elektrowni Dolna Odra i będzie dążyć do wspólnego przetargu na te trzy jednostki, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że rekompensaty związane z ustawą o cenach energii pokrywają w całości straty z tytułu obniżonych cen, a prognozowany spadek EBITDA w segmencie obrotu wynikać będzie z trendów rynkowych, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz. Ustawa będzie neutralna także dla segmentu dystrybucji. >>>>

Getin Holding

OOO Carcade, spółka zależna Getin Holding zarejestrowana w Rosji, odnotował 461 134 tys. RUB (26 582 tys. zł) skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podał Getin Holding. >>>>

Energa

Energa zaktualizowała szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał 2018 roku oraz za 2018 rok - według nowych wyliczeń, EBITDA grupy wyniosła w IV kw. ub.r. 290 mln zł wobec wcześniej szacowanych 426 mln zł, podała spółka. >>>>

Bloober Team

Daty premiera gry "The Padre", wydawanej przez Feardemic, spółkę zależną Bloober Team, została przesunięta na 18 kwietnia br., podał Bloober Team. Premiera gry nastąpi na platformach: XboX, PS4, Nintendo Switch i PC. >>>>

Polwax

Orlen Projekt, generalny wykonawca instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi "Inwestycji Future" dla Polwax zażądał ustanowienia i przekazania w ciągu 45 dni od dnia otrzymania pisma - gwarancji zabezpieczenia na wykonanie inwestycji w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego do dnia jej ustanowienia wynagrodzenia, podał Polwax w wiadomości opóźnionej. Kwota objęta zabezpieczeniem to 103,84 mln zł zł. Tymczasem Polwax uzgodnił z ING Bankiem Śląskim warunki finansowania inwestycji. >>>>

Grupa Lotos

Zadłużenie Grupy Lotos obniżyło się w 2018 roku o prawie 25% do 1,9 mld zł. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto do oczyszczonej EBITDA LIFO spadł do poziomu 0,6x, w porównaniu do 0,8x na koniec 2017 roku i 1,9x na koniec roku 2016, podała spółka. >>>>

- Grupa kapitałowa Lotos sprzedała 11 690 tys. ton. produktów w 2018 roku, podała spółka. To najwyższy poziom sprzedaży w dotychczasowej historii gdańskiego koncernu. >>>>

Jest szansa, że w 2019 roku Grupa Lotos dokona zakupu udziałów w złożach produkcyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, poinformował wiceprezes Lotosu ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. >>>>

Ostateczna decyzja inwestycyjna w sprawie złóż gazu ziemnego B4/B6 na Bałtyku zapadnie w 2019 roku, zapowiedział wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. >>>>

Rezerwa finansowa Grupy Lotos wynosi prawie 2 mld zł, co wskazuje na to, że - podobnie jak w dwóch poprzednich latach - spółka również w obecnym roku u trzyma zdolność dywidendową, poinformował wiceprezes Lotosu ds. finansowych Robert Sobków. >>>>

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos w 2019 roku mogą być niższe niż w roku 2018, kiedy wyniosły 1,04 mld zł, poinformował wiceprezes spółki ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. >>>>

Grupa Lotos ogłosi decyzję w sprawie kolejnej inwestycji rozwojowej w II połowie 2019 roku, przy czym najbardziej prawdopodobne jest, że będzie to budowa instalacji Hydrokrakingowego Bloku Olejowego (HBO), zapowiedział wiceprezes Grupy Lotos ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. >>>>

Około 30% ropy przerobionej w 2018 roku przez gdańską rafinerię Grupy Lotos pochodziło od dostawców innych niż rosyjscy, poinformował ISBnews prezes Lotosu Mateusz Bonca. Dodał, że Grupa Lotos obecnie prowadzi rozmowy z nowymi potencjalnymi dostawcami. >>>>

Rekordowe 10,8 mln ton ropy, które gdańska rafineria Grupy Lotos przerobiła w 2018 roku, to jeszcze nie koniec jej możliwości, ocenił wiceprezes Lotosu ds. inwestycji i innowacji Patryk Demski. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

CD Projekt

CD Projekt zmienił termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok na 27 marca z pierwotnie planowanego 21 marca, podała spółka. Zmiana daty publikacji sprawozdań podyktowana jest zamiarem uwzględnienia w prezentowanych wynikach wniosków z dodatkowego audytu. >>>>

iFun4All

Amerykańska Agency for the Performing Arts (APA) została reprezentantem spółki iFun4All w przemyśle rozrywkowym, filmowym i telewizyjnym w zakresie ekranizacji gry "Serial Cleaner", podała spółka. >>>>

Ultimate Games

Ultimate Games chce zwiększać wyniki finansowe w tym roku m.in. dzięki grom na Nintendo Switch, podała spółka. >>>>

Silvair

Silvair, Inc. wzmacnia zespół na swoim kluczowym rynku amerykańskim, podała spółka. W marcu do zespołu dołączył doświadczony menedżer Jim Sekinger, który obejmie stanowisko Sales Executive w USA. >>>>

Pfleiderer Group

Pfleiderer Group zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45 595 000 zł (co stanowi ok. 10,6 mln euro), podała spółka. Fakt ten nie będzie miało wpływu na zyski lub straty spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, podano także, >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Torpol

Oferta konsorcjum Torpolu i PUT Intercor, warta ok. 391,9 mln zł netto (tj. 482 mln zł brutto), gdzie udział Torpolu w wynagrodzeniu wynosi 70 proc. , została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na "Roboty budowlane na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722 w ramach projektu: Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk". >>>>

Bank Millennium

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez Banku Millennium środków z tytułu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 830 mln zł do instrumentów w kapitale Tier II, podał bank. >>>>

Qumak

IT Works zaoferował 2 mln zł za udziały Qumak Professional Services, podał syndyk masy upadłości Qumaka. Spółka otrzymała też noty obciążeniowe na łącznie ok. 5,6 mln zł. >>>>

JSW

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 rok na poziomie poniżej 30% skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1,71 zł na akcję, podała spółka. >>>>