Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Synektika zdecydowali o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 roku wysokości 0,45 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych wczoraj uchwał.
"Zwyczajne walne gromadzenie Synektik S.A. postanawia, iż zysk powstały z działalności spółki od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. w wysokości 453 587,39 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia" - czytamy w uchwałach.
Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.
(ISBnews)