Mediana prognoz na 2019 r. wynosi obecnie 2,1% (wobec 2,3% w grudniowej projekcji). 

W latach 2020-20221 wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 1,8-2% i 1,7-2% (wobec 1,8-2% na 2020 r. i 1,5-2% na 2021 r. w projekcji grudniowej). 

Mediana prognoz na lata 2020-2021 wynosi odpowiednio: 1,9% i 1,8% (wobec 2% na 2020 i 1,8% na 2021 r. w projekcji z grudnia).

>>> Czytaj też:   Fitch podnosi prognozy gospodarcze dla Polski. Powód? Stymulacja fiskalna o wartości 2 proc. PKB