Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingu na poziomie stabilnym, podała agencja.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

"Rating Polski na poziomie A- odzwierciedla zdywersyfikowaną gospodarkę i silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce gospodarczej oraz solidny system bankowy. Przeciwwagą jest niski wskaźnik PKB na osobę oraz wysoki poziom zadłużenia zagranicznego wobec mediany krajów porównywalnych" - czytamy w komunikacie.

Agencja dodała, że wzrost PKB osiągnął swój najwyższy poziom w obecnym cyklu w 2018 r., kiedy sięgnął 5,1 proc. i jednocześnie przypomniała, że podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski ze względu na oczekiwane skutki impulsu fiskalnego.

Wcześniej w marcu br. Fitch Ratings podniósł prognozy PKB dla Polski do 4 proc. w 2019 i 3,5 proc. w 2020 r. z odpowiednio 3,8 proc. i 3 proc. oczekiwanych w grudniu ub.r.

Fitch poinformował też dziś, że obniżył prognozy prognozę inflacji na koniec 2019 r. z 2,7 proc. do 1,7 proc. ze względu na powolne przełożenie wzrostu płac na inflację oraz efekty stabilizacji regulowanych cen energii elektrycznej.

"Skumulowany efekt wyższych wydatków gospodarstw domowych oraz poluzowania fiskalnego prawdopodobnie zwiększy inflację do środka celu inflacyjnego, tj. 2,5 proc., do końca 2020 r. Fitch nie oczekuje już zacieśnienia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski w 2019 i 2020 r." - czytamy dalej.

W październiku 2018 r. Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymał perspektywę ratingów na poziomie stabilnym.

>>> Czytaj też: Jesteśmy skazani na PKB. Nie ma lepszego miernika gospodarczego

Deficyt 'general government' będzie rósł

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 2,2 proc. PKB w tym roku i dalej do 2,8 proc. PKB w 2020 r. z 0,5 proc. PKB szacowanych na 2018 r., podał Fitch Ratings. Oznacza to podwyższenie prognoz na 2019-2020 r. odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,6 pkt proc.

"Przedwyborczy pakiet fiskalny, ogłoszony w lutym 2019 r., spowoduje pogorszenie wyników [w zakresie general government]. Zaproponowane rozwiązania obejmują m.in. różne transfery socjalne, jak również cięcia podatków dochodowych dla niektórych pracowników i według oficjalnych szacunków będą kosztować do 60 mld zł (2,5 proc. PKB) w sumie w latach 2019-2020. Rząd chce utrzymać deficyt na poziomie 1,7 proc. w budżecie na 2019 r., ale nie przedstawił jeszcze równoważących rozwiązań w zakresie dochodów i wydatków" - czytamy w komunikacie.

Fitch podwyższył prognozę deficytu "general government" na 2019 r. do 2,2 proc. PKB z 2 proc. PKB.

"Wpływ tych rozwiązań w 2020 r. - jeśli zostaną wdrożone w pełni, co jest uzależnione od zgody parlamentu - będzie bardziej znaczący i w rezultacie Fitch podwyższył prognozę deficytu fiskalnego z 2,2 proc. PKB do 2,8 proc. PKB w 2020 r." - czytamy dalej.

Agencja podkreśliła jednocześnie, że spodziewa się, iż rząd będzie przestrzegał unijnych reguł konwergencji oraz krajowych reguł w zakresie wydatków.

Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego spadło - według szacunków Fitch - do 48,1 proc. PKB na koniec 2018 r. Agencja prognozuje jednak wzrost tego wskaźnika - do 49,1 proc. PKB w 2019 r. i 49,6 proc. w 2020 r.

Na początku marca br. agencja ostrzegła, że nowy pakiet fiskalny, ogłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przesuwa nastawienie w polityce fiskalnej na bardziej ekspansywne i grozi wzrostem deficytu sektora rządowego i samorządowego do ok. 3 proc. PKB w 2020 r. z szacowanych na 2018 r. 0,5 proc. PKB. Według agencji, wpływ zaproponowanych rozwiązań na tempo wzrostu PKB będzie umiarkowany.

>>> Czytaj też: Nieoficjalnie: Kaczyński rozszerzy "piątkę PiS" o kolejną propozycję