Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - P.A. Nova spodziewa się, że poprawi r/r wyniki segmentu budowlanego w 2019 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Tomasz Janik.
"Koszty [w branży budowlanej] są wysokie, ale stabilne i bardziej przewidywalne. Można odpowiednio negocjować umowę. Ekspozycja na ryzyko wzrostu cen jest nieco mniejsza. Patrząc na portfel, który mamy i który budujemy, zakładamy, że wyniki w segmencie budowlanym będą lepsze niż w 2018 r." - powiedział Janik podczas konferencji prasowej.
Dodał, że spółka chciałaby osiągnąć 120-130 mln zł przychodów ze sprzedaży tego segmentu (wobec 99 mln zł w 2018 r.), a obecnie ma zabezpieczone ok. 70-80 mln zł. Zastrzegł, że przychody z budownictwa uzależnione są od zaangażowania sił we własne projekty, ale taki wynik (120-130 mln zł) powinien zostać wykonany.
Janik poinformował, że spółka rozmawia obecnie o pozyskaniu dalszych kontraktów na generalne wykonawstwo i negocjuje umowy w segmencie budownictwa przemysłowego o potencjalnej wartości ok. 120 mln zł.
Odnosząc się do przewidywanego wyniku segmentu najmu w 2019 r. Janik wskazał, że jego przychody stabilnie rosną (78,4 mln zł w 2018 r. wobec 73,1 mln zł rok wcześniej), jednak wyniki w tym roku będą zależeć od ewentualnej sprzedaży części portfela parków handlowych.
"Jeśli sprzedaż nastąpi, to wpłynie to na poziom przychodów z najmu. One [cztery parki handlowe] nie stanowią istotnej wagi, bo to galerie generują więcej przychodów, ale przychody na sprzedaży powierzchni komercyjnych mogą być nieco niższe. Z drugiej strony, mogą zostać skompensowane otworzeniem nowych powierzchni" - powiedział wiceprezes.
W lutym P.A. Nova podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach będących właścicielami parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie, Myszkowie i Sosnowcu na rzecz Torwell Investment.
"Koncentrujemy się obecnie na zamknięciu sprzedaży parków handlowych. Chcielibyśmy zamknąć transakcję do połowy roku" - podsumował Janik.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)