Poznański oddział GDDKiA poinformował, że wybrano najkorzystniejszą ofertę na remont autostrady A2 na odcinku między Kołem a granicą województwa. Inwestycję wykonać ma firma Colas Polska.

Oferent zaproponował wykonanie zadania za kwotę 23,6 mln zł. Postępowanie dotyczy remontu 12 km autostrady. GDDKiA podała, że jeżeli w ciągu 5 dni nie wpłynie odwołanie, zostanie zawarta umowa.

Do przetargu stanęło pięciu oferentów. Spółka Colas Polska zaproponowała najniższą cenę; najdroższą ofertą, przekraczającą 28,4 mln zł, była propozycja Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Kwota szacunkowa przeznaczona przez zamawiającego sięga 28,5 mln zł.

Wyłoniony wykonawca przeprowadzi remont nawierzchni dwujezdniowej autostrady wraz z odnowieniem oznakowania poziomego i pionowego. Dzięki temu kierowcy będą mieli do dyspozycji odnowioną nawierzchnię na całym 45-kilometrowym odcinku autostrady Konin-Koło-Dąbie.

Reklama