W poprzedniej, grudniowo-styczniowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r.

"Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, w 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 3,8-4,5% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), z prognozą centralną równą 4,1%. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 2,9-4,1% w 2020 r. i 2,4-3,8% w 2021 r. Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2020 r. wynosi 3,6%, zaś w odniesieniu do prognoz tempa wzrostu PKB na 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego - prawdopodobieństwa wartości z przedziału 2,7-3,7% są równie wysokie" - czytamy w raporcie.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 18 marca a 3 kwietnia 2019 r. Wzięło w niej udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców. 

>>> Czytaj też: Renesans czy upadek? Globalna gospodarka wysyła sprzeczne sygnały