Główny specjalista w szczecińskim oddziale GDDKiA Mateusz Grzeszczuk poinformował w oficjalnym komunikacie, że ogłoszony w środę przetarg dotyczy ponad 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 – od końca obwodnicy Koszalina i Sianowa do początku obwodnicy Słupska. W postępowaniu został on podzielony na dwa zadania: Sianów-Sławno (22,2 km) i Sławno-Słupsk (24 km).

Postępowanie uwzględnia sporządzenie uzupełniającej dokumentacji związanej z rozpoznaniem podłoża gruntowego. Termin składania ofert wyznaczony został na 23 maja.

Grzeszczuk poinformował, że z wybranym wykonawcą umowa powinna zostać podpisana w III kwartale 2019 r. Projektant będzie miał 12 miesięcy na opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji.

To z kolei pozwoli na złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) przed marcem 2021 r., czyli przed upływem okresu ważności uzyskanej w 2010 r. decyzji środowiskowej.

Decyzja ZRID, na mocy której przejęte zostaną nieruchomości pod inwestycję oraz zostaną wypłacone odszkodowania, powinna zostać wydana w II kwartale 2021 r. i wówczas można będzie w połowie roku ogłosić przetarg na budowę trasy S6 od obwodnicy Koszalina i Sianowa do obwodnicy Słupska. Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ogłoszenie w środę przetargu było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka programu inwestycyjnego dotyczącego budowy tego odcinka drogi ekspresowej S6, w którym zapewniono blisko 130 mln zł na dokumentację i pozyskanie nieruchomości. Podpisanie aneksu nastąpiło 20 marca podczas wizyty ministra w Słupsku.

Obecnie prowadzona jest budowa sześciu odcinków S6 od Goleniowa do Koszalina wraz z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa (blisko 8-kilometrowy, problematyczny odcinek obwodnicy musi być projektowany od nowa). Jak podała GDDKiA ponad 130 km nowej drogi ekspresowej będzie gotowe jeszcze w 2019 r. To najdłuższy odcinek drogi ekspresowej budowany obecnie w kraju, łączna wartość inwestycji wynosi blisko 3,9 mld zł.

Jako pierwszy na przełomie kwietnia i maja zostanie oddany do użytku odcinek Goleniów-Nowogard. Przed wakacjami kierowcy powinni pojechać częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa. W październiku jako ostatnie powinny zakończyć się roboty na odcinku Kołobrzeg Zachód-Ustronie Morskie i wówczas S6 będzie przejezdna od Goleniowa do Koszalina. Czas dojazdu między Szczecinem a Koszalinem ma być krótszy o blisko godzinę. (PAP)

autor: Inga Domurat