Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wypłacie 10,91 mln zł dywidendy


Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), spółki w 100% zależnej od Stalexport Autoroute, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady, zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2018 r. 10,91 mln zł na wypłatę dywidendy, podał Stalexport Autostrady. Kwota ta została wypłacona przez SAM w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute 5 lutego 2019 r.
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 175 127 665,34 zł w następujący sposób:
a) na wypłatę dywidendy kwotę 10 908 000 zł;
b) na kapitał zapasowy kwotę 99 725 665,34 zł;
c) na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy w przyszłości kwotę 64 494 000 zł" - czytamy w uchwale.
Dywidenda w wysokości 10 908 000 zł została wypłacona przez SAM 5 lutego 2019 roku (w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy) na rzecz swojego jedynego akcjonariusza, tj. Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przypomniano także.
Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.
(ISBnews)