W czwartek 9 maja rozpocznie się spór zbiorowy w Amazonie - zapowiadają związkowcy. Solidarność i Inicjatywa Pracownicza domagają się podwyżek wynagrodzeń i realnej poprawy warunków pracy.

- Sytuacja pracowników Amazon Poland jest dramatyczna, dlatego postanowiliśmy się zjednoczyć i działać razem, aby to zmienić – mówi Grzegorz Cisoń, przewodniczący Solidarności w Amazon Poland.

Związki zawodowe działające w Amazonie żądają podwyżek płac i ujednolicenia wynagrodzeń w poszczególnych magazynach należących do firmy. - Dzisiaj wynagrodzenia szeregowych pracowników są nieznacznie wyższe od płacy minimalnej. Niemal cały towar z polskich magazynów trafia na rynek niemiecki. Pracownik magazynu Amazonie w Niemczech zarabia ponad 3 razy więcej od nas, nie pracując przy tym w nocy i w niedzielę – wskazuje Maria Malinowska członek Prezydium Inicjatywy Pracowniczej

Związkowcy domagają się również poprawy warunków pracy, a w szczególności złagodzenia wyśrubowanych do granic możliwości norm wydajnościowych. Jak wskazują, ubiegłoroczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy obciążenie pracą fizyczną na większości przebadanych stanowiskach pracy ponad dwukrotnie przekracza dopuszczalne normy określone w prawie pracy.

Jak informują związkowcy, rozpoczęcie sporu zbiorowego w Amazonie oznacza, że niebawem w firmie powinny rozpocząć się rokowania dotyczące związkowych postulatów z udziałem przedstawicieli pracodawcy i organizacji związkowych. Jeśli nie przyniosą one porozumienia, kolejny krok to mediacje prowadzone przez mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Spór zbiorowy daje również organizacjom związkowym narzędzie w postaci zorganizowania w firmie referendum strajkowego.

Reklama

Amerykański koncern prowadzący największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej zatrudnia w Polsce bezpośrednio ok. 16 tys. pracowników oraz kolejne kilka tys. za pośrednictwem firm zewnętrznych.