Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Agora prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji, poinformowała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska.
"Jesteśmy w rozmowach, robimy przegląd rynku w trzech segmentach - e-commerce, rozrywka dla dzieci i gastronomia. Interesują nas też wszelkie inwestycje wzmacniające naszą dotychczasową obecność rynkową. Nie zwalniamy tempa" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas konferencji prasowej.
W lutym Agora zawarła przedwstępną umowę nabycia 40% udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. - właściciela m.in. Radia Zet. Na podstawie umowy przyrzeczonej spółka nabyła tytuł prawny do 400 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet, które reprezentują 40% kapitału i głosów Eurozet w zamian za cenę wyjściową (initial consideration) w kwocie 130 754 689 zł.
W efekcie tej transakcji zarząd Agory nie wykluczył, że m.in. w związku z zaangażowaniem w Eurozet, może dokonać rewizji planu wydatków na rozwój nowych segmentów biznesowych i akwizycji, który w ramach aktualnej strategii opiewa na 0,5 mld zł do 2022 r.
Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM.
(ISBnews)