Sławomir Woźniak jest związany ze spółką od 1994 roku, a od 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora operacyjnego grupy.

Jednocześnie rada nadzorcza powołała ponownie Jarosława Talerzaka do pełnienia funkcji wiceprezesa, a w skład zarządu w charakterze członków zarządu Bartosza Klinowskiego (pełniącego tę funkcję od końca 2016 roku), Piotra Walaska (od 2006 roku dyrektora finansowego grupy) oraz Earla Good (pełniącego tę funkcję od 2 stycznia 2019 roku), podano także.

Wszyscy członkowie zarządu zostali powołani na kolejną, wspólną kadencję z dniem 5 czerwca 2019 roku.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)