Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 48867 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 3,74 zł na akcję, podał bank.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk.

Jednocześnie zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień prawa do dywidendy na 13 czerwca 2019 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2019 roku, podano w komunikacie.
Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.
(ISBnews)