Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Newagu zdecydowali przeznaczeniu na dywidendę 33,75 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2018 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na następujących zasadach:
1. na wypłatę dywidendy za rok 2018 przeznaczono kwotę 33 750 000,75 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję,
2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje spółki (45 000 001 akcji),
3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 2 sierpnia 2019 r.,
4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.
Ustalenie terminu wypłaty dywidendy na dzień wymieniony powyżej wynika z przepływów finansowych, podano także.
Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.
(ISBnews)