PFRON i MRPiPS zachęcają administrację rządową do przyjmowania na staż osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie w ramach programu "Stabilne zatrudnienie" może być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta i wypłatę stypendium dla skierowanej na staż osoby z niepełnosprawnością.

W poniedziałek w siedzibie MRPiPS wiceminister Krzysztof Michałkiewicz i prezes zarządu PFRON Marlena Maląg zachęcali przedstawicieli administracji rządowej do zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

"Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić" – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu "Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

Program obecnie jest realizowany w ramach dwóch modułów: "Instytucje" i "Staże zawodowe". Pierwszy jest adresowany do organów i instytucji administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu "Staże zawodowe" są organizacje pozarządowe, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.

Reklama

Prezes Maląg akcentowała rolę współpracy zarówno instytucji administracji rządowej, jak i organizacji pozarządowych.

"Liczymy na zaangażowanie instytucji administracji rządowej i złożenie deklaracji przyjęcia na staże osób z niepełnosprawnościami" – powiedziała. "Dobrze zdajemy sobie sprawę, że aby zmienić sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, należy tworzyć skuteczne i systemowe rozwiązania. Jestem przekonana, że dobrym efektem naszego programu będzie znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy przez osoby z niepełnosprawnościami" – mówiła.

PFRON szacuje, że docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu będzie mogło skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.

Dofinansowanie w ramach modułu "Staże zawodowe" obejmuje działania aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych (np. poprzez realizację szkoleń zawodowych). Dofinansowanie może też być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta, pokrycie kosztów dojazdów oraz wypłatę stypendium dla skierowanej na staż zawodowy osoby z niepełnosprawnością.

Stażyści z niepełnosprawnością zostaną zrekrutowani i przygotowani do wymagań zgłoszonych przez instytucje stanowisk stażowych przez organizacje pozarządowe wyłonione przez PFRON w ramach konkursu.

>>> Czytaj też: GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 2,3 proc. kw: kw do 142,5 tys. w I kw.