Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Awbud odnotował 32,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 16,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 33,33 mln zł wobec 16,07 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,3 mln zł w 2018 r. wobec 202,51 mln zł rok wcześniej.
"W 2019 roku przewidujemy skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 260 mln , prognozując jednocześnie poprawę jednostkowych i skonsolidowanych wyników operacyjnych" - napisała prezes Awbudu Aneta Bińkiewicz w liście dołączonym do raportu.
"Kontynuując procesy optymalizujące koszty działalności, głównym celem Grupy Awbud w 2019 roku jest poprawa wyników finansowych i konsekwentna redukcja zadłużenia. Kluczowym pozostaje także stabilny strumień finansowania w formie rozszerzenia dostępu do gwarancji finansowych wymaganych w procesie realizacji zamówień" - dodała.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 38,17 mln zł wobec 13,95 mln zł straty rok wcześniej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)