W raporcie przygotowanym przez należące do UNICEF Centrum Badawcze Innocenti porównano m.in. długość pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego i dostępność usług związanych z opieką nad dziećmi do 6. roku życia w krajach OECD i UE.

Okazuje się, że pod względem polityki przyjaznej rodzinie najlepiej wypadają Szwecja, Norwegia, Islandia, Estonia i Portugalia. Natomiast najsłabiej oceniane są: Szwajcaria, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Irlandia. Polska zajmuje dopiero 23. miejsce w zestawieniu.

>>> Czytaj też: Katastrofalny obraz przyszłości: przedłużona starość, demencja, nowotwory. Czy medycyna nadąży za wyzwaniami?

Estonia z najdłuższym urlopem macierzyńskim

Reklama

Z raportu wynika, że tylko połowa badanych państw oferuje co najmniej 6-miesięczny pełnopłatny urlop macierzyński. A to powinno być standardem. „Polityki przyjazne rodzinom służą wzmacnianiu więzi między rodzicami i ich dziećmi, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzin i spójności społeczeństw” – czytamy w raporcie „Czy najbogatsze kraje świata są przyjazne rodzinie? Polityka w krajach OECD i UE”.

Najdłużej na takim urlopie mogą przebywać matki w Estonii – 85 tygodni. Na drugiej pozycji uplasowały się Węgry (72 tygodnie), a na trzecim – Bułgaria (61 tygodni). Polska, z 42-tygodniowym pełnopłatnym urlopem macierzyńskim, znalazła się na 13. pozycji.

Stany Zjednoczone są jedynym państwem objętym analizą, w którym nie ma żadnej krajowej polityki oferującej płatny urlop rodzicielski dla matek lub ojców.

Na płatny urlop dla ojców nie ma chętnych

Autorzy raportu zwracają uwagę, że choć w wielu krajach z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać także ojcowie, niewielu mężczyzn podejmuje taką decyzję. „W Japonii, która jest jedynym krajem oferującym co najmniej 6 miesięcy pełnopłatnego urlopu dla ojców, tylko 1 na 20 skorzystał z tej możliwości w 2017 r. W Republice Korei, która oferuje drugi co do długości urlop, ojcowie stanowią tylko 1/6 wszystkich rodziców, którzy biorą urlop rodzicielski” – czytamy w raporcie.

Zdaniem ekspertów z UNICEF wszystkie państwa powinny oferować ojcom płatny urlop rodzicielski i zachęcać do wykorzystywania go. „Płatny urlop ojcowski pomaga ojcom nawiązać więź z dzieckiem, wpływa na zdrowy rozwój najmłodszych, zmniejsza depresję u matek i zwiększa równość płci” – twierdzi UNICEF.

Kosztowna opieka nad dzieckiem

Największą barierą dla rodziców chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim i ojcowskim są wysokie koszty opieki nad małych dzieckiem. Dlatego zdaniem UNICEF państwa powinny umożliwić wszystkim dzieciom dostęp do wysokiej jakości placówek opieki na dziećmi i zagwarantować przystępne cenowo usługi w tym zakresie.

„Według danych z 29 krajów, rodzice małych dzieci w Wielkiej Brytanii najczęściej jako przyczynę rezygnacji z usług oferowanych przez placówki opieki nad dziećmi podawali ich wysoki koszt. Jednakże, w Czechach, Danii i Szwecji koszt stanowił problem dla mniej niż 1 na 100 rodziców, którzy twierdzili, że mają niezaspokojoną potrzebę opieki nad dzieckiem” – piszą autorzy raportu.

>>> Czytaj też: Gdzie dziś najlepiej studiować? Oto ranking szkół wyższych 2019