Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - PlayWay zawarł z 3 osobami fizycznymi - wspólnikami Play2Chill - umowy nabycia udziałów, na mocy których spółka nabyła, za łączną kwotę 211 tys. zł, 2 777 udziałów w Play2Chill, tj. 61,51% udziałów w kapitale zakładowym, podał PlayWay.
"Play2Chill będzie producentem gry 'Motor Mechanic' - której to preprodukcja została stworzona przez spółkę i wykazała spore zainteresowanie graczy na Steam" - czytamy w komunikacie.
PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.
(ISBnews)