Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty swoich zobowiązań w łącznej kwocie około 44 mln zł, podała spółka.
"Zarząd Gino Rossi otrzymał zgodę CCC S.A. na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań emitenta w łącznej kwocie około 44 mln zł, wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC, do dnia 31 grudnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.
Ponadto Gino Rossi poinformowało, iż CCC zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z tytułu nabytych wierzytelności, a w szczególności prawo do skorzystania z zabezpieczeń przeniesionych lub ustanowionych na rzecz CCC.
Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.
(ISBnews)